Equip
Partits
Jugadors
Nom : Benjami C
PAU SANTÓ
MARTÍ FERRANDO
SERGIO SOLSONA
FERRAN RÀFOLS
ISMAEL URPÍ
POL LLORENS
DARÍO TELLO